Financiën

De vereniging bestaat uit alleen vrijwilligers, maar heeft ook kosten. We maken kosten voor het onderhoud van de transportauto, de kleine tractor, de zaag- en kloofmachines, voor de aanschaf en onderhoud van handgereedschap en voor onderhoud van het verenigingsgebouw.

Dit kunnen we voor een deel betalen uit de verkoop van het hout dat bij de uitvoering van het winterprogramma ter beschikking komt. Daarnaast vragen we een financiële bijdrage van de landeigenaren (overheid en particulieren) voor wie we het werk doen. Maar door teruglopende subsidies van overheden en fondsen moeten we ook steeds op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen met een gift? Dan kunt u dat doen op bankrekeningnummer:

NL 43 RABO 0158107535

t.n.v.  Landschapsbeheer Vleuten – De Meern