Werkprogramma

Winterprogramma

Hier stond het winterprogramma 2018-2019.

Zomerprogramma

Met het zomerprogramma beheren we bloemrijke hooilanden en bermen o.a. aan de rand van woonwijk de Tol, de Joostenlaan, de Buitenhof in het Maximapark en De Kievit te Harmelen. Het hooilandbeheer bestaat uit maai- en hooiwerk.

Hier vindt U  het zomerprogramma 2019.